УПЪТВАНЕ:

За монтаж на вътрешни врати.

 1. Сглобяване на касата на вратата. За целта закрепете таванката за страниците с винтове и гвоздеи. Внимавайте фалца на касата да бъде от една страна.
  • Монтирайте пантите към касата. Горната панта се монтира на отстояние 20 см. от горния край на страницата  и на 25 см. от долния край. Третата се монтира между двете.
 1. За проверка поставете крилото на вратата на така сглобената каса в легнало положение, бележете пантите, монтирайте ги и след това демонтирайте крилото.
 2. Изправете касата и я положете в отвора, предназначен за тази еврата. Внимавайте за посоката, в която ще се отваря вратата нивото на пода на помещението. Страниците на касата трябва да лягат върху готовия под. Крилото на вратата е по- късо от страниците на касата с 5мм, което осигурява нормалното отваряне и затваряне на вратата при нивелиран под.
 3. Фиксирайте касата в отвора с клинове от дърво. Клиновете да се поставят един срещу друг. Между всяка двойка клинове сложете между страниците на касата разпънки/дъски и летви с дължина, равна на светлия отвор между страниците на касата/. Разпънките, трябва да бъдат минимум четири броя. Едната се слага в долния край на страницата, а другите се разпределят равномерно.
 4. Проверете с терзия или отвес вертикалността на страницата, на която са пантите. Проверете хоризонтността на таванката.
 5. Закачете крилото и проверете затварянето. Набивайки клиновете, регулирайте фугата между крилото и страниците. Стремете се тя да бъде равномерна на всякъде.
 1. когато отвесирате страниците и откъм страната на пантите стената не е вертикална или е неравна, желателно е касата да се равни по най- издадената точка от стената. Касата трябва да е отвесирана, а не да се води по стената.
 2. След като се убедите, че вратата е закрепена, нивелирана и отвесиана, и че фугата, когато е затворена е една и съща навсякъде, пристъпете към полагането на монтажна пяна. За целта е по- добре да се използва пистолет за пяна, но може да се използват флакони с накрайник. Стремете се да запълнете фугите между страниците и стената изцяло с пяна. Пяната стяга окончателно за 12 часа и през това време разпънките не трябва да се махат, защото има опастност да се огънат страниците.
 3. След втърдяването, обрежете с нож парчетата пяна, които излизат извън равнината на стената и касата и махнете разпънките.
 4. Монтирайте первазите, като ги вкарате в калите на касата. Снадките(засичането) на первазите в горния край се правят под ъгъл 45 или 90 градуса.
 5. Монтирайте бравата в направения за целта отвор във вратата. Монтирайте дръжките. Съобразете се с това къде опира езичето на бравата и монтирайте насрещника.

Фирма „Интерпласт груп” ЕООД препоръчва монтажа да се извършва от квалифицирано лице!

Pin It on Pinterest

Share This