Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че сте избрали продукт от нашият асортимент. Моля прочетете и вземете под внимание настоящата инструкция. Тя ще ви даде важна информация, както за коректния монтаж и безопасната експоатация на вашата врата, така и за нейната поддръжка.

Правилното обслужване и поддръжка оказват влияние върху функционирането, годността и безопасността на  вашата врата. Грешките в обслужването и неправилната поддръжка водят до смущения във функцията на вратата, които иначе биха могли да се избегнат. В случай, че след като се запознаете с настоящата инструкция имате още въпроси, обърнете се към нашите консултанти.

Информация за поддръжка на вратата:

Внимание: да не се излага на пряко атмосферно влияние

Почиствайте вратата с мека гъба, като използвате чиста вода или стандартни препарати за лакови покрития.

Упътване за монтаж на метални врати:

Необходими инструменти: чук, отвертка, гаечен ключ, електрическа бормашина, шестограм,клещи, нивелир, ролетка и монтажна пяна.

Разопаковайте вратата и проверете посоката и страната на отваряне дали отговарят на желаните от вас. Проверете двата неопаковани ключа дали отключват бравата. Проверете принадлежностите в комплекта:  дръжки, анкерни болтове, уплътнение за дръжките и декоративни капачки.

Измерете  стенният отвор, който в зависимост от размера врата, която сте избрали, широчината на отвора трябва да бъде от 88 см до 100 см и височина не по- малка от 201 см. Между стената и вратата трябва да остане около 1,2 см. технологично разстояние за монтажната пяна.

Монтаж на дръжката: поставете дръжката и я закрепете с двата проходни винта. Бързото заключване трябва да бъде от вътрешната страна. Проверете дръжката и бързото заключване дали функционират.

Монтаж на вратата:

Изправете вратата с касата и я положете в отвора предназначен за нея. Внимавайте за посоката, в която ще се отваря вратата и нивото на пода в помещението.

Фиксирайте касата в отвора с клинове от дърво/пвц. Челните первази трябва да прилягат плътно към стената. Проверете с нивелир или отвес вертикалността на касата. Тя трябва да бъде отвесна и в двете равнини. Проверете и нейната хоризонталност.

След като се убедите,че вратата е закрепена, нивелирана и отвесирана и че фугата, когато е затворена вратата е една и съща отвсякъде и сте проверили заключването на вратата, пристъпете към полагането на анкерните болтове. Оставете вратата отворена и поставете под отвореното крило дървен клин, за да стои вратата права. Разпробийте стената през отвора на монтажната планка над горната панта. Поставете анкерният болт и след това го завийте с гаечен ключ.

Отново проверете дали вратата е правилно нивелирана и след това преминете към пробиването и затягането на останалите фиксиращи анкери.

След  като затегнете всички анкери, проверете отново дали вратата е правилно нивелирана, поставете монтажната пяна между стената и вратата и покрийте инсталационните отвори с капачките.

Инсталиране на ключовете:

Комплектът на тази врата съдържа седем ключа, два не опаковани и пет опаковани. Един от опакованите ключове е прекодиращият ключ. Двата не опаковани ключа са предвидени само за монтаж на вратата, както и за времето на ремонтни работи във вашия дом. Обичайно те са предвидени само за монтажните работници, затова прекодирайте патрона на вратата след приключване на монтажа. За да прекодирате патрона отворете опакованите ключове и поставете прекодиращия ключ с прорез на върха в ключалката на вратата, като вратата трябва задължително да е отворена. Завъртете ключа няколко пъти на ляво и на дясно. Поставете отново един от двата неопаковани ключа и проверете дали отключват вратата.Ако той все още отключва, използвайте прекодиращия ключ отново докато двата неопакавани ключа не могат да отлючват или заключват вратата.

След това вземете останалите ключове от опаковката и опитайте да отключите и заключите вратата. Ако това е възможно, двата неопаковани ключа вече не са ви необходими и могата да бъдат изхвърлени.

Препоръчваме Ви монтажа да се извършва от квалифицирано лице!

Инструкция за експоатация и монтаж

Pin It on Pinterest

Share This